Snadno odpouštím své minulosti a důvěřuji Životu

You are here: