Člověkem se stáváme, až když se zamýšlíme nad vlastními činy..

You are here: