Přítomnost Nadjá

Nejvyšší poznání není jen výsadou několika vyjímečných duší, ale je cílem života každé lidské bytosti. Veškerá existence je ukotvená v božské Univerzální mysli, proto nemůže být žádný člověk skutečně odloučen od boží přítomnosti ve svém nitru, i když to bude považovat za nemožné nebo za pouhý projev nějaké náboženské víry.

Člověk = ego, stín a Pravé Já

Ego, stín a Pravé Já. To jsou klíčové pojmy, byť někdy jinými slovy nazvané, avšak totožné fenomény, každé duchovní cesty. To však neznamená, že člověk, jenž na duchovní cestě není, je těchto částí člověka, prost. Jen si jich není vědom, tedy je nerozlišuje. Pokusím se srozumitelně popsat a rozlišit tyto části člověka, jejž z něj dělají celek, a také se pokusím popsat jejich principy a funkce, jejichž pochopení je velmi užitečné k uspořádání těchto jednotlivých částí osobnosti. To člověku může dopomoci v rozlišení příčin problémů a nesrovnalostí jeho osobnosti, a následně života, jenž tato osobnost kolem sebe reflektuje svým vnitřním uspořádáním.

R. Schache: Tri sily ukrývajúce sa za každou lžou

Malá- ale veľmi silná- pripomienka niečoho, o čom stále rozprávame, premýšľame, trápime sa – ale len pokiaľ si veci neuvedomíme.

A keďže ako počujem z rádia, je v Indii Deň zlomených sŕdc, pre všetkých,  ktorých  sa to týka: uvedomte si to, čo je v časti o láske.

Naviac na dnes pripadá i Svetový Deň Slnka, tak všetkým veľa slniečka do dušičky (napriek tomu, že možno u vás prší tak, ako u nás 🙂