Tělo, pevnost člověka (Sri Schinmoy)

Otázka: Mohl byste říci něco o tajemství jogínského dýchání neboli pránajámě?
Sri Chinmoy: Podle naší hinduistické duchovní filozofie máme tři hlavní jógy: džňána jógu, karma jógu a bhakti jógu; cestu vědění, cestu činu a cestu oddanosti. V džňána józe, cestě vědění, je větev zvaná rádža jóga. Rádža znamená „král“. Tato větev je nazývána královská jóga.

Duchovní příčiny MOTORICKÝCH onemocnění a jejich léčení

Hlavní duchovní příčiny:

ztráta chuti k tělesnému pohybu, často ztráta pohnutek k pohybu

(není již možné se předvádět jako mistr)

Ztráta pohyblivosti v nohou – nechuť k pohybu v životě, k přijímání nových myšlenek, poznávání dalších oborů stvoření.

Pocit, že všechno vím, nic mě nemůže překvapit, nikam není nutno chodit.