O pôste

ZDROJ:  Sergej Nikolajevič Lazarev 

Môj syn sa rozhodol postiť a pred časom mi povedal, že už dva týždne má bolesti hlavy a žiadne lieky mu nepomáhajú.“
– A je dobre, že nepomáhajú,“- povedal som. – Vždy žil slobodne, robil to, čo chcel, a tu zrazu má obmedzenia v potešeniach. Telo sa búri, nemôže prijať taký stres. Keď sa prvýkrát postíte rýchlo, musíte postupne obmedzovať potešenia bez fanatizmu – telo by si na to malo zvyknúť.

DVANÁCT PÁRŮ VLASTNOSTÍ NA CESTĚ K NADJÁ

Aby se člověk stal skutečným člověkem, musí především zvládnout celou stupnici dvojic vlastností. Jejich ovládání znamená, používat je v pravý čas a na správném místě. Tatáž vlastnost použitá v pravý čas a na pravém místě je tvůrčí hodnotou, stává se však destruktivní, jeli použita na nepravém místě a v nevhodnou dobu.