Mužský a ženský princíp

EGO potřebuje makat, aby získalo potvrzení z vnějšku o své velikosti a důležitosti, aby neztratilo smysl své existence. Proto EGO hodnotí, soudí, obhajuje, vysvětluje, vyžaduje, tlačí, viní, zastrašuje a předstírá, dožaduje se, přivlastňuje si, žárlí, závidí, soutěží a porovnává se. EGO JE MUŽSKÝ PRINCIP. Bez jeho poznání by člověk nebyl celistvý a nemohl by se…

Veľkonočne

Dvetisíc rokov boli ľudia presvedčení, že Kristus uzdravuje a odpúšťa ľuďom hriechy. Aj keď v skutočnosti Kristus neuzdravil a otvorene o tom hovoril. Vo svojom meste nevyliečil takmer nikoho. Len tí, ktorí uverili a boli pripravení na zmenu, boli uzdravení. Tajomstvo liečivého mechanizmu odhalil sám Kristus. „Tvoja viera ťa zachránila,“ zopakoval tým, ktorí boli uzdravení.…