Projevy pýchy (S.N.Lazarev)

 

Nová kniha Sergeje Lazareva vyjde v prosinci 2018.

Pýcha znamená obvykle nadřazení a velebení sebe samého a opovržlivý postoj k ostatním. Ve skutečnosti se jedná jak o nechuť žít, zou- falství, nelásku k sobě, nelásku k lidem, tak i pocit, že svět je nerozumný a krutý… To vše jsou projevy pýchy. Zdálo by se, že k překonání pýchy stačí zbavit se všech těchto vlastností. Ale z nějakého důvodu se to lidem už více než dva tisíce let nedaří…

K súčasnému dianiu…

Milí priatelia, 

pripravujem pre Vás knižku (dúfam, že sa podarí vydať ju do Vianoc) a som v časti, ktorá je práve teraz veľmi aktuálna. Preto Vám ju dávam ako inšpiráciu a zamyslenie. 

Svetonázor slovanských Volchvov

Existujú Volchvovia , ktorí zachovali prastarú neprerušenú tradíciu slovanskej kultúry a praktiky práce s božskou energiou Živou, ktorá má viac ako 7000 rokov. Sú to Volchvovia „vnútorného kruhu“, nekomunikujú s verejnosťou. Ich učeník Vladimír Kurovský – Volchv „ vonkajšieho kruhu“ povedal aký svetonázor má mať človek, ktorý sa chcel by stať učeníkom týchto Majstrov.

Skús dnes odpustiť…

autor: Miroslav Detko

Skús dnes odpustiť…

Všetkým tým, ktorí sklamali, podviedli, ublížili, zachovali sa tým najhorším spôsobom, aký si vieš či nevieš predstaviť…
Všetkým tým, na ktorých nedokážeš myslieť v dobrom.
Tým, ktorí zranili tvoju bytosť tak veľmi krutým spôsobom, že každá myšlienka na nich v tebe vyvoláva nevoľnosť, oheň, bolesť tak prudkú, že sa ti horké slzy tisnú do očí a srdce ti trhá ako mraky…