O modlitbe

Zamyslime sa nad tým, v čo m je zmysel akejkoľvek modlitby. Modlitba začína myšlienkami a slovami. Vyslovujete text a zároveň ho chápete. Ale toto môže byť skutočne prázdne chvenie vzduchu, ak sa vaše myšlienky a slová nezmenia na pocity. S Bohom môžeme komunikovať len na úrovni našej duše a duša – to sú naše pocity.…

Vždy sa všetko deje pre naše vyššie dobro

Všetko je od Boha, všetko je pre naše dobro. Len treba prísť na to, čo je to „dobré“. Tí, ktorým je zdravé telo prospešné, sa stávajú otrokmi žalúdka a žiadostí. Nikdy nepochopia božskú logiku. Takíto ľudia sú jednoducho fyzicky neschopní byť monogamní. Tí, pre ktorých je dobro prosperita, moc, schopnosti, vnímajú všetky druhy nepohodlie, ponižovanie…

Nelipnime na tom, čo môžeme stratiť

Hlavným problémom každej ženy je uctievanie rodiny, detí, manžela, uctievanie vysokých citov. Uctievanie znamená stabilitu a večnosť toho, za čo sa podvedome modlíme. Ak si nedokážete mentálne predstaviť a prijať zradu, zradu, stratu milovanej osoby ako Božiu vôľu, potom sú vaše vnútorné majáky nesprávne umiestnené. Zabudli ste na Boha. Lebo len Stvoriteľ je večný. Absolútna…

Človek, ktorý zabudol na lásku k Bohu, musí trpieť, ochorieť, strácať.

Pre neho je to normálny spôsob zachraňovania lásky. Blahobyt takého človeka zabíja, pretože v pohodlí a pohode sa ešte viac v duši zriekne Boha. A keď je duša mŕtva, neexistuje žiadna budúcnosť. Skúste pochopiť, že vo vašej minulosti nie sú žiadni ľudia, ale iba dialóg s Bohom. Pochopte, že bolesť a radosť sa navzájom dopĺňajú.…

Destabilizácia vedomia

Indická filozofia verí, že existujú dva hlavné hriechy, dvaja diabli. Je to démon pripútania a démon odmietania Budha sa s pomocou rodičov ponoril ako prvý do pohodlia, prosperity a spadol do sveta pripútaných. Rodičia chceli, aby bol ich syn absolútne šťastný. Z očí mladého princa odstránili chorých, nesmrteľných a mŕtvych. A potom uvidel mŕtvych a…

Nespokojnosť s osudom

Otázka: Ako pochopiť nespokojnosť s osudom? Je toto nechuť k kolapsu materiálneho, duchovného, budúceho, života a jeho pokračovania nahromadeného v mnohých životoch? Odpoveď C. N. Lazareva: Najprv ide úroveň hmotnej, potom duchovnej vonkajšej, potom úroveň života, ľudskej lásky a potom úroveň osudu. Úroveň osudu je ako súčet žiarlivosti a pýchy, súčet materiálnych a duchovných momentov.…

AK SA MENÍME MY, MENÍ SA AJ NÁŠ OSUD

Akákoľvek kríza, akákoľvek vážna zmena – to je nový obrat osudu. Treba to prijať ako danosť, ako znamenie osudu a začať nový život.“ Chápem, že žiť treba, ale nechce sa mi žiť. Šéf ma nenávidí. S mamou nenachádzam spoločnú reč. Môj otec mal epilepsiu a bol alkoholik. Vzťahy s mužom sa už štvrtý rok nedaria.…

Příběh o naplnění: Co ti chybí?

Za mistrem Farinem, veleknězem řádu světla, jednoho dne přišel utrápený poutník. Žádal o radu, jak má naložit se svým životem. Mistru pověděl, že se mu nic nedaří a cítí se mizerně. Farin laskavě pozoroval poutníkův vystrašený výraz a v klidu dopil svůj čaj.