O jari, jarných alergiách a vzniku diabetu

zdroj: Sergej Nikolajevič Lazarev

Jar možno nazvať akousi prípravou na to, čo sa v Biblii nazýva Božie kráľovstvo alebo Posledný súd. Energia lásky, ktorá prichádza na jar do duše, rozdeľuje ľudí do dvoch táborov: pre niektorých sa zintenzívňuje túžba po Bohu a láska k nemu, pre druhých zas žiadostivosť, vášeň, agresia, po ktorej nasleduje nešťastie, choroba a smrť.

O pôste

ZDROJ:  Sergej Nikolajevič Lazarev 

Môj syn sa rozhodol postiť a pred časom mi povedal, že už dva týždne má bolesti hlavy a žiadne lieky mu nepomáhajú.“
– A je dobre, že nepomáhajú,“- povedal som. – Vždy žil slobodne, robil to, čo chcel, a tu zrazu má obmedzenia v potešeniach. Telo sa búri, nemôže prijať taký stres. Keď sa prvýkrát postíte rýchlo, musíte postupne obmedzovať potešenia bez fanatizmu – telo by si na to malo zvyknúť.

VÝŽIVA PŘI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH.

ZDROJ:

Belidis – čaje a rostlinné speciality

Hlavní zásadou v boji s různými infekcemi je posílit obranyschopnost organismu proti škodlivým bakteriím, virům a cizopasníkům. Při současném způsobu chovu zvířat a pěstování ovoce a zeleniny je to dost obtížné, protože se v potravinách vyskytují různé nežádoucí látky a množství zdraví prospěšných živin je v nich velmi nízké. Ani při důkladně sestaveném jídelníčku někdy nejsme schopni zajistit si odpovídající zdravou výživu. Přesto bychom se měli snažit vybírat v nabídce našeho trhu co nejzdravější a nejhodnotnější výrobky s vysokou nutriční hodnotou.