VZNIK ĽUDÍ, časť I.

1 Verzia: 

ANNUNAKI, TVORCOVIA ĽUDÍ
Každý, kto si prečítal Grécke báje alebo aspoň pozeral film nimi inšpirovaný, vie o rôznych polobohoch, kentauroch, obroch a zvláštnych bytostiach, s ktorými sa stretávali ich hrdinovia. Otázkou, ktorú si dnes mnohí kladú, je, či tieto väčšinou hybridné bytosti boli len fantáziou našich predkov, alebo báje (tak ako napríklad v prípade Tróje) opisujú bytosti či udalosti, ktoré kedysi skutočne existovali.