Vaše přesvědčení o světě vám vytvářejí realitu, kterou budete zažívat

Může k tomu docházet na velmi jemné úrovni. Když si například myslíte, že vás lidé neberou takové, jací jste, a že se musíte velmi snažit, aby s vámi byli spokojeni, pak si takové lidi do svého života přitáhnete. Nakonec se možná budete stýkat i se svými přáteli jen tehdy, když jsou unavení a nemají chuť dávat. Cokoli považujete za pravdu o svých přátelích nebo jiných lidech ve vašem životě, to si vytvoříte jako svou zkušenost s nimi. Říkáte-li si například „tento muž je ke mně milý a citlivý“, vytvoříte si to ve vašem vztahu.

Bítnici, Konvencie, Postoje v spoločnosti a niekoľko mojich úvah

Sú dve hodiny v noci a ja zasa raz nemôžem spať. Počúvam Janis Joplin a spolu s ňou si užívam prchavé 60 roky minulého storočia. I keď je to už niekoľko desiatok rokov čo je mŕtva, duch jej hudby stále žije a jeho nehynúca sila je pripravená dať na vedomie každému, kto načúva, svoje posolstvo. Hovorí ku mne a to cítim už dlhšiu dobu. Tento článok venujem tebe Janis, veľkej milovníčke, umelkyni a silne individuálnej osobnosti, aká sa dnes len ťažko niekde nájde. Narodila si sa do obdobia, kedy spoločenské konvencie drtili ameriku a vďaka tebe mnoho ľudí pochopilo, že mnohé spoločenské hodnoty sú len atrapou, nástrojom na ovládanie ľudí. Väčšinou si ju ľudia spájajú s najvýznamnejšími osobnosťami hnutia Hippies, ale sama Janis sa radila do kategórie slobodných umelcov zvanej: ,, beat generation ,,. Kto je teda tento pre vás mnohých neznámy človek?

Vaše telo je váš chrám

Milovaní,
Měsíc červen je pro vás velmi naplněným a náročným měsícem. Je to čas plný očisty, úklidu a vyjasňování, čas vykročit vpřed a vydat se cestou nejvyššího světla. Mnoho z vás prochází mimořádnými fyzickými zkouškami. Žádáme vás, abyste více pečovali o svá fyzická plavidla. Pokud své fyzické tělo budete přetěžovat a příliš na něj tlačit, nebudete schopni udržet celistvost/integritu vzestupu. Myslíme tím integrovaný vzestup, vzestup s lehkostí a půvabem a v pohodě. Když svá těla zneužíváte tím, že jim dodáváte určité látky, tekutiny, které pijete a stravu, kterou jíte, pouze si svou cestu ztěžujete. 

Otázky učiteli Zenu

Krásne myšlienky, a vhodné nie len pre vyznavačov východných učení…

Zen (zenový buddhismus) je jednou z velmi známých cest k sebepoznání. Na rozdíl od většiny ostatních cest má nenáboženský charakter a spočívá v hledání poznání uvnitř sebe v dlouhých meditacích a cvičeních. Získal si značnou popularitu i v západním světě. V něm mají adepti také „západní“ problémy – v následujícím textu jsou odpovědi na některé otázky, položené rošimu (učiteli zenu) F. Kappleau. Lze je s mírnými úpravami využít i pro jiné cesty k sebepoznání.