Do nového mesiaca…

“Proč se zbavovat minulosti, Babádží? Copak v ní neuchováváme vzpomínky na své blízké?! “Nač uchovávat vzpomínku na své blízké? Uchovávej lásku, ne vzpomínky. Udržuj ji při životě v přítomnosti.  Minulost Ti brání, abys byl tady a teď. “A kde začít?” “Od této chvíle žádné myšlenky na minulost, na minulý život. Napiš to. Ať nese papír…

Sugescia a nebezpečné reklamy na lieky

Sugescia sa môže chápať ako psychologický proces ovplyvňovania či manipulovania osobnosti, najmä jeho vnímania, myslenia a úsudku sugestívnymi citovými, ale i racionálnymi podnetmi. Sugestibilita, resp. náchylnosť k preberaniu myšlienok iných je vyššia u detí a u osôb s nižšou sebadôverou či inteligenciou. Prípadne u takých jedincov, ktorí sa ocitli v mimoriadnej životnej situácii alebo sú vysilení a unavení.