Vztahy v zrcadle aury II.časť

Je důležité si uvědomit, že započatým změnám v zájmu duchovního pokroku se mohou ty oblasti naší duše, které ještě ulpívají na určitých vazbách ze starých časů, tvrdošíjně vzpírat. Většinou za to mohou cizí energie stejného druhu, které je pobízejí, aby se změnám bránily. Pak jsme z duchovního růstu rozmrzelí a můžeme mít i pocit, že je nám odpírána láska. Na duchovní cestě je to však postup docela normální a je dobré jej jako takový uznat.

Využijte tento čas

Mnohé bylo odplaveno silnými proudy energie. Blíží se konec roku 2011 a začátek nejsilnějších energetických změn. V této chvíli se každý rozhoduje, zda vstoupí do poslední fáze těchto změn. Někteří stále nejsou připraveni otevřít svá srdce a stát se jedním. Každý jedinec otevírá své srdce vesmíru a také sám sobě. Ti, kteří jsou ztotožněni se svým já, přijímají se takoví, jací jsou, jsou velice vpředu před ostatními, neboť pochopili podstatu svého postupu.