Eduard Tomáš : Stíny jógy a mystiky

Lidstvo jako celek má ještě daleko do vyciťování jednoty, ačkoliv již nyní existují pokročilí jedinci, kteří se tomuto stavu přibližují.
Tato nesourodost je způsobena jednak tím, že lidstvo stojí na různých vývojových stupních – od úplného divocha až po mudrce , jednak tím, že i pokročilí a vyspělí jedinci narážejí dosud na příliš mnoho překážek, které jím brání v plynulé duchovní cestě.

SVĚTLO UPANIŠAD – KATHÓPANIŠAD

Dvojí je cesta člověka – cesta věčného blaha a cesta pomíjející radosti. Obě vábí lidskou duši. Kdo jde první cestou, přichází k dobru. Kdo zvolí druhou, nedosáhne cíle. Obě cesty se vinou před člověkem, moudrý o nich uvažuje a vyvolí si cestu vyšší, ale pošetilec se ubírá po cestě rozkoše. Přemýšlej o světských radostech a nenech se jimi poutat. Nepřijímej řetěz pozemských skutků, který poutá pošetilce kteří pod jeho tíhou nakonec klesají.