Otvoriť sa…

Musíme sa zmieriť s tým, že mnohým chýba druhý modul vnímania – hlboká empatia, krištáľovo čisté intuitívne vnímanie, duchovné spojenie, ktoré v okamihu porovnáva procesy, osoby, konštelácie s frekvenciou PRAVDY. Inak čakáme na deň, ktorý nikdy nenastane, ak očakávame, že všetci raz otvoria oči. Je dôležité uvedomiť si, že existujú rôzne druhy ľudí, ktorí sú…

NIČ A NIKTO VÁM NESTOJÍ V CESTE…

Nikto vám nestojí v ceste, ale myseľ má tendenciu hádzať svoju zodpovednosť na niekoho iného. Myseľ si stále hľadá obetných baránkov. A to je trik mysle, aby sa zachránila, aby sa ochránila.Okrem vás samotných vám nikto nestojí v ceste, len vy si prekážate na ceste. Nenadávajte na ňu.Nehovorte Judáš; nehovorte Diabol, Satan, Belzebub; nikto vám…

Sme živý systém

“Vnější tělo poměrně rychle stárne, ale vnitřní tělo se časem nemění. Energetické pole vnitřního těla budete vnímat stejně ve dvaceti jako v osmdesáti. Bude stejně živé. Jakmile se osvobodíte od své mysli a začnete žít ve svém vnitřním těle a v Přítomnosti, vaše hmotné tělo se bude cítit lehčí a živější. Čím víc si uvědomujete…