BEZNADĚJ V ŽIVOTĚ

zdroj:  Karma a osud

Otázka:

Píšu z beznaděje a povědomí o jakémsi konci života… Nemám již žádnou sílu dál trpět ani nemám dost odvahy zemřít. A to jsem měl velké schopnosti, ale celý život se rozpadl jako led pod ranou obřího kladiva.
Už jsem prošel fází optimismu, nadšení, víry v dobro, boje, odporu, úsilí, proseb, stížností, modliteb o pomoc, afirmací, meditací a jiných nesmyslů, které důrazně doporučují „rádoby“ chytrolíny a jiné komerční guru. Nejhlubší zklamání a uvědomění si přítomnosti v životě chronického klamání, strach z toho, že budu ponižován, mě opět přivedlo k úplnému konci.

LÁSKA K RODIČOM

zdroj: Sergej Nikolajevič Lazarev

LÁSKA K RODIČOM.

AKO SA CHOVAŤ K „ZLÝM“ RODIČOM.
„….Ak je pre mňa môj rodič tvrdý, krutý, čiže ma nikdy neľúbil, tak ani u mňa nikdy nebude lásky k blížnemu….“ Dievča si myslí, že ho rodičia nikdy nemilovali. Nemôže milovať muža, pretože sa stále vracia v podvedomí ku skúsenosti rodičov, prenáša to do vzťahu k mužovi a nič sa jej vo vzťahu nedarí. Pozrite sa na svoje vnímanie rodičov.

Muži a ženy

zdroj: Sergej Nikolajevič Lazarev

U mnohých žien som videl ten istý obraz. Túžba prijímať pozitívne emócie a potešenie od milovaného človeka je obrovská a pripravenosť na bolesť a problémy je okolo nuly. V tomto prípade sa pýcha a žiarlivosť nezvyčajne, rýchlo a nevyhnutne zvyšuje. Potom nasleduje agresivita alebo depresia, choroba, ťažké konflikty a rozpad rodiny. Je pravda, že v prípade vážnej choroby jedného z manželov môže rodina zostať. Choroba, ponižujúca žiarlivosť a pýchu, pomáha udržiavať lásku a súdržnosť.