Jaký je váš vztah k vnitřní autoritě?

Dost se s tím u lidí setkávám, pokud jde o otázky týkající se mužské části v nás, našeho otce, který by pro nás v životě měl představovat zdravou autoritu, a se kterou jsme se v realitě příliš nesetkali. Většinou ani nevíme, co je zdravá mužská, natož otcovská autorita, neboť jsme ji zažili často buď jako slabou a neurčitou, nebo agresivní, či úplně chybějící.

PROČ TO OSTATNÍ TAKY NEVIDÍ, ANEB „MŮŽEŠ KONĚ PŘIVÉST K VODĚ, ALE NEMŮŽEŠ HO NUTIT, ABY SE NAPIL.“

Tohle je přes osm set let starý anglický přísloví, používaný do dnešních časů. V poslední době mi často přichází na mysl, když čtu různý komentáře od lidí, kteří nevidí nebo odmítají vidět širší kontext událostí, zejména těch, které letošním rokem vrcholí. Ty komentující nesoudím, jen to konstatuju.

Jak rozpoznat depresi a jak pomoci těm, kdo jí trpí

Cítit se čas od času špatně je normální. Pokud však tyto pocity přetrvávají déle než 2 týdny a začínají vážně zasahovat do vašeho života, může se jednat o příznak deprese. 

Deprese se rozvíjí nenápadně a pozvolna. Člověk trpící depresí si často vůbec neuvědomuje či nepřiznává, že se necítí nebo nechová obvyklým způsobem. 

Jako první jsou to většinou partner/ka, člen rodiny nebo pečovatel, kdo si uvědomí, že s jejich blízkým něco není v pořádku a že je třeba vyhledat pomoc.