Znalost, poznání a moudrost člověka mají naprosto rozdílné významy…

Zase je všechno jinak, než se zdá. Není divu. Společnost nás učí, že čím více toho uvidíme, uslyšíme a naučíme se, tak budeme chytřejší. S tím bych problém ani neměl. A vlastně s tím i souhlasím. Ovšem jedno velké ALE v tom vězí. To, že se něco dozvíme, ještě neznamená, že tím získáme poznání nebo budeme moudřejší.

 

Svetonázor SLOVANských Volchvov – liečiteľov

Existujú Volchvovia , ktorí zachovali prastarú neprerušenú tradíciu slovanskej kultúry a praktiky práce s božskou energiou Živou, ktorá má viac ako 7000 rokov. Sú to Volchvovia „vnútorného kruhu“, nekomunikujú s verejnosťou. Ich učeník Bladimír Kurovský – Volchv „ vonkajšieho kruhu“ povedal aký svetonázor má mať človek, ktorý sa chcel by stať učeníkom týchto Majstrov.

Následky čistení a terapií

Každý terapeut či liečiteľ sa už stretol s klientmi, ktorí kyvadloboli s terapiou nespokojní, pretože nezaznamenali okamžité či viditeľné výsledky. Klienti si však  často neuvedomujú, že pôsobenie môže byť rôzne a v rôznej intenzite. Priblížim Vám niekoľko možných výsledkov, ktoré sa dajú predpokladať pri liečení cez systém VIDA (a mnohé aj pri iných čisteniach a terapiách).

Sila odpustenia

Stále sa učíme a prichádzame na nové veci.  Po prečítaní Lazarevovej Diagnostiky karmy (4 knihy) som si uvedomila, ako negatívne energie dokážu deštrukčne vplývať na nás samotných, na naše deti, na náš rod, rodovú líniu, domáce zvieratá, veci.