Tolerancia

Tolerancia, po latinsky tolerare – strpieť, je schopnosť znášanlivosti, kedy dokážeme uznať a chápať inakosť druhej osoby v myslení, cítení a konaní. Rozumieme, že každý človek je odlišne založený, má rôzne názory a verí iným veciam. Schopnosť tolerovať a strpieť inakosť druhých je vyjadrením úcty a rešpektu. Snažíme sa pochopiť odlišné názory a konanie, náboženstvo, kultúru, vyznávané hodnoty a štýl života druhých aj bez…

Výchova detí k vznešenosti

Každý milujúci rodič túži svojmu dieťaťu odovzdať to najlepšie a najhodnotnejšie zo svojich vedomostí a pochopení získaných počas svojho života, aby jeho potomok mohol viesť kvalitný, cnostný, šťastný a naplnený život. Rodič sa snaží chrániť dieťa a preto ho chce naučiť chápať rozdiel medzi bezpečným prístavom a nebezpečenstvom, aby neskôr dokázalo samo vyhodnocovať rôzne situácie. K tomu je potrebné do detí…

Ženy

Existují ženy, které jsou “připraveny“ a které začaly otřásat nastavením tohoto světa. Ženy, které posbíraly a poskládaly střípky sebe samých a vyplnily a zacelily jimi svá prázdná a zraněná místa. Ženy, které pochopily, že toto je jejich nejdůležitějším úkolem svého života nejen pro ně samotné, ale pro celé lidstvo. Ženy, které jsou opět celistvým vesmírným…

Skutočná láska

„Láska může přijít jedině tehdy, jste-li zralí. Až když dospějete, jste schopni milovat. Když víte, že láska není potřeba, ale přetékání – láskou – darem, láskou jako stavem bytí – při něm dáváte bez podmínek. Je to paradox: ten, kdo se zamiluje, se zamiluje proto, že nemá žádnou lásku, nemá co dát. A navíc –…

Neochota žiť svoj život

Nie je nutné nazývať lenivosť depresiami. Rovnako tak nie je absolútne potrebné schovávať sa za akési „neutíchajúce úzkosti“ iba preto, že sme sa zatiaľ nedokázali postaviť problémom tvárou v tvár. Neochotu žiť svoj život, obyčajnú očividnú letargiu ku všetkému naokolo nazývame vraj „nadmiernou citlivosťou na vonkajšie vnemy a okolie“…Áno, samozrejme existujú prípady kedy ide naozaj…

Každý člověk má svůj stín

Dokonce i ti, které jsem osobně potkala a o nichž se hovoří jako o osvícených nebo vysvobozených, měli své menší nebo větší neduhy. Tím nechci nijak umenšovat jejich hodnotu.Zkrátka a dobře, rodíme se sem, abychom se rozvíjeli.Tedy z nepoznaného učinili zažitou zkušenost.Běžný člověk má svůj systém nastavený tak, že nevědomá složka tvoří kolem 95% jeho…