Zákon zodpovednosti

Človek je stvorený „na obraz Boží“ a vo svojej podstate je teda tvorcom. Tvorcom svojho sveta. Je veľmi dôležité uvedomiť si to. Svoj svet si vytvárame svojimi myšlienkami, pocitmi a emóciami. Naše konanie sa nezačína slovami ani činmi, ale našimi myšlienkami. Myšlienka je univerzálnym druhom energie, ktorá má ohromnú silu.