Potřeba lásky

„Láska a soucítění přinášejí nejvíce štěstí z toho prostého důvodu, že jsou naší přirozenosti nejbližší. Potřeba lásky je samotným základem lidské existence. Vyplývá z naší hluboké vzájemné závislosti. Ať jsme jako jedinci sebevíc schopní a vynalézaví, sami bychom nepřežili. Ať se ve vrcholném období života cítíme být jakkoli nezávislí a plní energie, v nemoci, pokročilém věku či raném dětství jsme odkázání na pomoc druhých.

Nalezení rovnováhy, stability a bezpečí (5/5)

Mnozí z vás si za smysl svého života vybíráte jiné lidi a jejich život. Chcete se spojit s jejich životem, toužíte je mít blízko sebe, přimět je, aby poslouchali každé vaše slovo a splnili váš sebemenší rozmar, a jste tím, jak se říká, jako posedlí. Touha propojit se s životem někoho jiného, zabývat se více jeho nebo její budoucností než svou, může přehlušit potřebu naplnit své vlastní vyšší poslání.