Do nového mesiaca…

“Proč se zbavovat minulosti, Babádží? Copak v ní neuchováváme vzpomínky na své blízké?! “Nač uchovávat vzpomínku na své blízké? Uchovávej lásku, ne vzpomínky. Udržuj ji při životě v přítomnosti.  Minulost Ti brání, abys byl tady a teď. “A kde začít?” “Od této chvíle žádné myšlenky na minulost, na minulý život. Napiš to. Ať nese papír…

Niečo z VIDA praxe – Priority

Podnet k  napísaniu tohto článku mi dali ľudia na FB (v Devalonovej ankete), ktorí chceli článok o tom, čo je zmyslom nášho života. Možno  si poviete, že priority s tým až tak nesúvisia- ale súvisia! A viac, akoby sme si mysleli!

Rozhodla som sa spojiť viac vecí dohromady. A možno Vám  tento článok  napovie, kde robíte chyby … Celé je to vlastne o človeku, ktorý potreboval pomôcť s prácou- pomenujme ho napr. Adam… nedarí sa mu, nevychádza mu práca, do ktorej  sa pustí napriek tomu, že jej venuje veľa energie. Prvé, čo som od neho chcela bolo, aby mi napísal zoznam jeho priorít- teda to, čo pokladá za najpodstatnejšie vo svojom živote a aké miesto tomu on sám dáva.  Tu je moja odpoveď … samozrejme upravená 😉

Sugescia a nebezpečné reklamy na lieky

Sugescia sa môže chápať ako psychologický proces ovplyvňovania či manipulovania osobnosti, najmä jeho vnímania, myslenia a úsudku sugestívnymi citovými, ale i racionálnymi podnetmi. Sugestibilita, resp. náchylnosť k preberaniu myšlienok iných je vyššia u detí a u osôb s nižšou sebadôverou či inteligenciou. Prípadne u takých jedincov, ktorí sa ocitli v mimoriadnej životnej situácii alebo sú vysilení a unavení.