Najväčšie umenie je prijať svoj život

Zdá sa vám, že je priveľa rozvodov a osamelých detí? Veď sa rozvádza iba každé druhé manželstvo. Bude ich ešte viac. Rok 2012 a ďalšie budú obdobím strhávania masiek až po samú podstatu. Pre niekoho to bude bolestné, pre niekoho to bude pekná zábava. Spolu zostane len to, čo má rovnakú vibráciu. Nie ciele. Ako to bývalo doteraz v partnerstve. Ale paradoxne, tí, ktorých cieľom bolo spoločné budovanie majetku alebo hrabania peňazí, budú možno častejšie spolu ako takí, ktorí verili v romantickú lásku. Tí prví totiž majú spoločnú vibráciu – túžbu po majetku. Tí druhí chceli zväčša vlastniť lásku, alebo si užívať závislosť na svojom silnejšom partnerovi. Takéto vzťahy nevydržia. Ku slovu sa dostáva bezpodmienečná láska a tej je zatiaľ schopné iba malé percento ľudí.

Důvěra rozumu a důvěra srdce

My lidé jsme stvoření sociální, tedy žijící ve společnosti (ať už všelijaké), je vzájemná důvěra základem mezilidských vztahů. Bez důvěry se partnerský vztah mění v peklo, sousedský vztah je vyjádřen ostnatým drátem a vztah spolupracovníků vypadá jako striktně hierarchická pyramida, podřízená neustálé a vzájemné kontrole, jejímž symbolem jsou všudypřítomné monitorovací kamery.