Návrat k přirozené mysli

Nejčastěji doporučovaným způsobem, jak začít být více v přítomnosti je obrátit svou pozornost k naší fyzické zkušenosti, všímat si, jaký to je pocit, být živoucí bytost – pocity v našich tělech, při dýchání, pocit vzduchu na pokožce, zvuků kolem nás. Naše bezprostřední smyslová zkušenost je vždy v přítomném okamžiku.

Lidi nerozruší skutečnosti samotné, ale to, jaký k nim zaujmou postoj.  

Epictitus