REVIEW

Během posledních pár měsíců dochází k dosud nepoznanému jevu, který může pociťovat většina osob na osobní cestě duchovně-energetického rozvoje. Dochází k již citelnému prolínání dimenzionálních pásem, způsobenému zvýšeným přísunem vysokých energií, jež jsou doprovázené následným dorovnáváním nízkými vibracemi. Zažíváme, že v určitých momentech jakoby čas vůbec nefungoval dle měřítek, na které jsme byli zvyklí. Zažíváme (a to už nejen v průběhu niterných meditací) určitý „review“ – neboli česky napsáno revizi životních lekcí spojenou s následným posouzením a vyhodnocením naší minulosti.

Vzdělání není celistvé. Dělá z nás jen zaslepenější hlupáky…


Moderní vzdělávací systém. Skoro magické slovo. Produkuje osoby „potřebné pro společnost“. Neprodukuje však člověka. Jen robota, který má úzce zkreslený a nasměrovaný pohled na svět a věci kolem sebe. Je dokonale a přesně podle pravidel naprogramován, aby fungoval pro prospěch společnosti. Na tom by nebylo nic tak špatného, kdyby nám společnost nebrala naše vlastní já. Kdyby nás pod tlakem nesměrovala směrem, který vyhovuje politikům, světovému zřízení. A nedělá to jen společnost.