Vnitřní dítě a naše sabotování sebe samých

To, jak dobře zapadáte do sociálních skupin, jak příjemně se cítíte se svými spolupracovníky a blízkými přáteli, jak sebevědomě či sebejistě se cítíte, když máte podat nějaký výkon nebo s někým soutěžit a jak jste úspěšní ve své profesi či při zahajování a dokončování úkolů souvisí s tím, jak dobře jste zvládli vývojové úkoly v době mezi šestým a dvanáctým rokem svého života. Toto období bývá někdy označováno jako „období latence“, protože zahrnuje dobu mezi rychlým tělesným a psychickým růstem v průběhu prvních šesti let života a výraznými změnami, které přicházejí s nástupem puberty. Vývojové úkoly tohoto období jsou spojeny více se sociální než s psychickou oblastí. Ačkoli jste si v tomto období nejvíce rozvíjeli vztahy se svými vrstevníky, nově se dostalo do popředí také rozvíjení vztahů s dospělými mimo vaši rodinu.

Buďte v harmonii s proudem života (od Louise Hay)

Zjišťujete, že neustále spěcháte? Máte vždy zpoždění a připadá vám, že nemáte čas pod kontrolou? Protože žijeme v tomto světě rychlého tempa, máme sklon neustále pobíhat kolem. Neustále bojujeme s hodinami a nemáme dost času dostat se tam, kam potřebujeme, nebo dodělat věci, které dodělat máme. Ustupte na okamžik o krok zpět a podívejte se na svůj každodenní život. Najděte důvody, proč neustále spěcháte. Když si to dovolíte a řeknete si, že máte k dispozici všechen čas na světě, zjistíte, že všechno přesně zapadá na své místo.