Hovory s Bohom – Neale Donald Walsch

Predkladám vám krásny úsek z knihy Hovory s Bohom, ktorý sa mne osobne veľmi páči.. veď posúďte sami 🙂

„Teď víš, co děláš. To je ostatně cílem tohoto dialogu. Přišel jsem, abych tě probudil. Jsi teď probuzený. Uvědomuješ si, co děláš. Vědomí je stav bytí. Ty „jsi“ vědomý. V tomto stavu vědomí si můžeš zvolit jakýkoli stav bytí. Můžeš si zvolit, že budeš moudrý nebo úžasný. Můžeš být soucitný a trpělivý a odpouštějící.“

Nemohu být prostě šťastný ?

„Můžeš.“

Jak ?  Jak to mám udělat ?

„Nedělej to. Prostě buď šťastný. Nesnaž se to „udělat“. Prostě se rozhodni, že „budeš“ šťastný.
Z toho se zrodí všechno, co budeš dělat. To, co jsi, dává vzniknout tomu, co děláš. To si zapamatuj.“

Zázrak predstavivosti

Naša civilizácia sa vydala cestou zmyslovo vnímateľného poznania hrubohmotného sveta. Sveta chladného, racionálneho myslenia, sveta konzumu, peňazí, zisku, násilia, honby za materiálnymi statkami. Tým sami determinujeme naše myslenie, životné a morálne hodnoty, kultúru, bytie. Majstri tajných kultúr vedia, že kľúčom k onej trinástej komnate mozgu nie je vôla, ale predstavivosť. Ak chceme niečo vykonať, pojmy, plán a realizáciu spájame s pojmami rozum a vôľa. Vôľa je produktom chladného, racionálneho mozgu, rozumu. Alkoholik vie vyvinúť veľkú vôľu na to, aby získal alkohol. To však nie je ravá vôľa. Voľa, to je schopnosť vykonať ničo, čo sa nám nechce urobiť. Vôľa je prekonanie a potlačenie emócií, ich podriadenie racionálnemu rozumu. Samotná vôľa, bez elánu, nadšenia, túžby, lásky nedokáže hory prenášať. Dávno sme zabudli akú úlohu zohráva v našom každodennom živote predstava a predstavivosť.