PODSTATOU VIANOC JE SLÁVNOSŤ SLNOVRATU

 

Zimný Slnovrat je čas, keď sa začnú dni opäť predlžovať a noci skracovať. Staroslovanskí vedomci tento čas pozorne strážili. Často bol určený tieňom Slnka vrcholom kopca vrhnutým na presne vztýčený kamenný obelisk. Na Morave bola dokázaná slnovratová poloha niektorých staroslovanských chrámov stojacich na pôvodných posvätných miestach. Podľa slovanského duchovna sa na Slnovrat znovuzrodí slnečné božstvo – slnečný syn Svaroga – boha nebeského ohňa. Ten môže byť označovaný ako Svarožič, Dažbog, alebo iným zástupným menom pre vlastné – obrodené Slnko. Sviatok bol dôležitý z hľadiska duchovného, prírodného, spoločenského i hospodárskeho.

Mikulášsky darček

A máme tu prvú sľúbenú súťaž! Obdarovaní budú prví traja z Vás, ktorí nám pod tento článoček napíšu jednoduchú báseň (aspoň 8 veršov). Báseň by mala byť buď o Vás, Vašom  motte, ktorým sa riadite, o zásadách, ktoré dodržiavate, alebo o vašej  ezoterickej ceste, prípadne ceste sebapoznania  🙂  Nie je to ľahká úloha, ale aspoň…