Konjunkcia Saturnu a Pluta a astrologické tranzity na rok 2020 (3. časť)

Cyklus Saturn–Pluto

Cyklus Saturn–Pluto nastáva zhruba každých 33 až 38 rokov, ale mení sa vzhľadom na elipsovitú obežnú dráhu Pluta. Okrem iných vecí predstavuje tento stret dvoch síl aj znovupreskupenie moci vo svete, alebo, inými slovami, predstavuje, ktorá frakcia bude rozhodovať o väčšej časti sveta, bez ohľadu na to či sa to udeje pred zrakmi všetkých, alebo za oponou. Z duchovného hľadiska cyklus predstavuje vstupný obrad, ktorý určí, kto je najkvalifikovanejším strážcom zdrojov a tým stanoví, kto bude mať vplyvnú pozíciu. V najčistejšej podobe je jedným z najsilnejších testov integrity a morálky tých, ktorí sú pri moci a tiež testom schopností a odolnosti. Okrem rozdelenia moci je tiež o schopnostiach zvýšiť si silu a o hodnote zdrojov.

 

Na dnes…

Existuje jedno podobenství: nikdy neříkej, že se ti špatně žije. Bůh tvá slova uslyší a řekne: „Ty nevíš co je to špatně žít!“ A nadělí ti osud desetkrát horší. Ať se s náme děje cokoliv, je třeba říkat: „Dobře žiji!“ Bůh pak řekne: „Ty ani nevíš, co je to dobrý život!“ A dá ti osud…

Na dnes…

Beda človeku, ktorý miluje len seba a chce šťastie a slávu len pre seba. Chce byť veľkým a zbadá, že je malý. Chce byť šťastným a zistí, že je nešťastný. Chce byť dokonalým a bude vidieť, aký je nedokonalý. Bude túžiť po láske a úcte ľudí a uvidí, že jeho nedostatky odpudzujú od neho ľudí…

Na dnes…

Když přemýšlíme o budoucnosti, můžeme ji ovlivňovat. Minulost ovlivňovat nemůžeme. V minulosti není lidská vůle, jen Boží. Nepřijetí minulosti, lítost nad ní – to je agrese vůči Boží vůli. Rychle se mění v program sebezničení. To vede k šedinám, zplešatění, předčasnému stárnutí a nemocem. Bolest, která sedí ve vaší duši, vás podněcuje k lítosti nad…

Na dnes…

Jsem zodpovědný vůči svému srdci, a ne vůči člověku. Tak i vaše zodpovědnost se týká pouze vaší vlastní bytosti. Nechoďte proti ní, protože by to znamenalo sebevraždu, bylo by to ničením sebe sama. A co byste tím získali? I kdyby si vás proto lidi vážili a pokládali vás za velmi rozumného, úctyhodného a váženého člověka,…