Na dnes…

Zmeniť môžeme iba sami seba. Nemôžeme druhých nútiť, aby sa voči nám chovali podľa našich predstáv. Môžeme sa však voči ním chovať tak, ako by sme si želali, aby sa chovali oni k nám. Ľudské vzťahy podliehajú princípu podobné priťahuje podobné. Musíme v sebe rozvíjať to, čo by sme chceli obdržat od druhých. Inými slovami,…

Na dnes…

Predstavujem si svet plný hojnosti a národy žijúce v porozumení, láske a mieri. A seba ako k tejto harmónii prispievam. Dávam životu presne to, čo chcem aby život dával mne. Moje srdce je otvorené a moje slová sú láskavé. Upúšťam od kritického myslenia a povznášam sa nad pocity vlastnej neschopnosti a nedostatočnosti. Cestou k láske…