Na dnes…

ZA HRANICEMI VIDITELNÉHO SVĚTA SE ROZPROSTÍRÁ OHROMNÁ NEVIDITELNÁ ŘÍŠE, Z K TERÉ JSME PŘIŠLI A DO KTERÉ SE JEDNOU VRÁTÍME. TENTO DUCHOVNÍ NEVIDITELNÝ SVĚT JE ÚZCE PROVÁZÁN S NAŠÍM FYZICKÝM SVĚTEM A JSME NEUSTÁLE OBKLOPENI JEHO OBYVATELI A ENEGIEMI. V TOMTO MAGICKÉM SVĚTĚ SE NEMĚŘÍ BYTOSTI PODLE TITULŮ, MAJETKŮ A VZHLEDŮ, NÝBRŽ JEJICH KRÁSA A…

Na dnes…

Nechávám zářit světlo své lásky I nešťastná událost se může vyvinout k našemu nejvyššímu dobru, pokud k ní budeme přistupovat způsobem, který nám dovolí růst. Kdykoli trpíme a ve své bolesti spatříme paprsek světla, necítíme se tak sami. Uvažujme o tomto světle jako o zářící lásce. Takové světlo má v sobě každý z nás. Dává…