Na dnes…

Člověk je součást celku, kterému říkáme „Vesmír“, součást omezená prostorem a časem. Zažívá sám sebe, své myšlenky a své pocity jako něco odděleného od všeho ostatního – druh optické iluze jeho vědomí. Tato iluze je pro nás něco jako vězení, omezuje nás na naše touhy a náklonnost k několika nejbližším lidem. Naším úkolem musí být…

Na dnes…

Největším dobrem je svoboda ducha. Učiní tě velikým, aniž by z tebe udělala pána, pomůže ti růst a bořit překážky a odstraňovat tvrdost lidských srdcí. Nehledej však jenom vnitřní mír, i v jeho pohybu žij  provždy radostně a pamatuj, že jedině dobro spojené s bdělostí, jež neužívá násilí a žádných pout, promění lidi v bohy.…