Na dnes…

Člověk, který se cítí bezcenný a není schopen si uvědomit vlastní hodnotu, často přijímá roli pomocníka nebo utěšovatele, který je tu jen pro druhé a to mu dává pocit vlastní identity. Má potřebu, aby ho druzí potřebovali. Sebevětší množství pochvaly však nevytvoří vědomí vlastní hodnoty, dokud člověk nezačne sám důvěřovat ve vlastní síly.Schopnost ocenit sama…

Na dnes…

Člověk ve kterém Tao jedná bez překážek, se netrápí vlastními zájmy a neopovrhuje jinými,  kteří tak činí. Nebojuje,  aby vydělával peníze, a z chudoby nedělá ctnost. Jde svou cestou, nespoléhá na jiné a svým osamělým putováním se nepyšní. Nejde s davem, ale nestěžuje si na ty, kteří tak činí. Hodnost a odměna na něj nedělají …

Na dnes…

Nikdo vám nemůže ozřejmit něco,co již nespočívá v podřimujícím šeru vašeho poznání. Učitel,který kráčí ver stínu chrámu, dává svému doprovodu spíše ze své víry a své lásky než z moudrosti. Je-li skutečně moudrý, pak vás nevyzve, abyste vstoupili do příbytku jeho moudrosti; spíše vás doprovodí k prahu vašeho vlastního Ducha. Z knihy Prorok od Chalíla…