Na dnes…

„Myšlenky a city dávají formu našemu životu. Podle kvantové fyziky jsou myšlenky energetickými částečkami a emoce přestavují energetické vlnění. Fyzikové zjistili, že myšlenky se dají uvést do pohybu pouze emocionální energií nebo-li vlněním.Stav světů byl, je a bude vždy takový, jaké jsou myšlenky bytostí, které je obývají“

/Robert E. Detzler/

Na dnes…

MŮŽEME STRÁVIT ŽIVOT TÍM, ŽE BUDEME ZKOUMAT OSTATNÍ A JEJICH POHNUTKY A CHOVÁNÍ, A PŘESTO SE NIČEMU NENAUČÍME. NEJLEPŠÍ ZPŮSOB JAK POCHOPIT DRUHÉ A ŽIVOT KOLEM NÁS JE POROZUMĚT NEJDŘÍVE SOBĚ SAMA. AŽ SE VYZNÁME VE SVÉM NITRU, BUDEME ZNÁT VŠECHNY JEHO ZÁKOUTÍ A TAJNÉ KOMNATY A BUDEME PÁNY SVÉHO VNITŘNÍHO SVĚTA, PAK ZÍSKÁME VHLED…