Na dnes…

Když jsme byli malí, odpouštěli jsme instinktivně.Odpouštět se nemusíme učit, protože jsme se s touto schopností narodili. Ale hádejte, co se stalo? Naučili jsme se neodpouštět. Jakmile nám někdo něco udělá, nenávi­díme ho. Proč? Protože když neod­pustíme, náš pocit osobní důležitosti roste. Zdá se nám, že náš názor je důležitější, když můžeme říci: „Ať udělá…

Na dnes…

Ten kdo chce Pravdu svobodnou, nesmíšenou se sugescemi a názory jiných lidí, nepřipoutá se k žádné skupině, to je pro úplné začátečníky, kteří se cítí příliš slabí, než aby hledali sami, kteří potřebují schválení jiných lidí. Ať se připoutají, když musí, ale ať to také považují jen za výchozí bod, nikoli za dosažení.
Paul Brunton

Na dnes…

Jsme svobodni, ale zároveň jsme k této svobodě odsouzeni. Celý život musíme volit, musíme se rozhodovat. Nelze nevolit. I kdybych se rozhodl nevolit, už to je volba. To, že jsme odsouzeni k volbě vytváří naši odpovědnost za sebe i za jiné. Lidská svoboda je úplná, způsoby jednání nejsou nikým a ničím předem dány. Člověk má…