Na dnes…

Když se vám jakákoli myšlenka prožene hlavou, je užitečné si uvědomit, že to není nic jiného, než jen myšlenka. Může to být úzkostná myšlenka, která vám přišla na mysl, ale vy nejste ta úzkostná myšlenka. Vy jste ten prostor, to ticho, ta přítomnost, která je svědkem té úzkostné myšlenky. Nemusíte věřit tomu, co vám ta…

Pre nový mesiac…

Nechci být součástí světa, ve kterém muži oblékají své ženy jako prostitutky, které odhalují vše, co by mělo být zahalené. Kde neexistuje pojem čest a důstojnost a člověk se může spolehnout pouze na ty, co nám to slíbí. Svět,kde ženy nechtějí mít děti, a muži nechtějí mít rodinu. Kde si hlupáci myslí, že jsou úspěšní…