Jen milovat

Člověk je teď každý sám za sebe, má se stát nezávislým a zodpovědným sám za sebe, na nikoho se vázat. Jen milovat. V lásce je všechno. Je tam naprostá svoboda, oddanost ale ne člověk člověku, nýbrž k Nebi. Je tam tolerance, mír, světlo, úsměvy. Láska je všechno. Je to smysl všeho. 

Miluješ-li své děti, nedávej jim žádnou víru

Miluješ-li své děti, nedávej jim žádnou víru. Pomáhej jim tak, aby v nich zůstala důvěra. Když něco nevíš, nikdy dětem nelži, protože ony dříve či později lež odhalí – a když dítě pozná, že mu otec lhal, že učitel lhal, že kazatel lhal, všechny možnosti k důvěře jsou zničeny. Nemůže pochopit, že lidé, které milovalo – milovalo totálně, protože děti milují totálně…