Miluješ-li své děti, nedávej jim žádnou víru

Miluješ-li své děti, nedávej jim žádnou víru. Pomáhej jim tak, aby v nich zůstala důvěra. Když něco nevíš, nikdy dětem nelži, protože ony dříve či později lež odhalí – a když dítě pozná, že mu otec lhal, že učitel lhal, že kazatel lhal, všechny možnosti k důvěře jsou zničeny. Nemůže pochopit, že lidé, které milovalo – milovalo totálně, protože děti milují totálně…

Vyberte si lásku. Opusťte svou chuť zraňovat.

Abyste se odevzdali lásce, bude potřeba věnovat pozornost všem svým emocím, náladám a myšlenkám, které by vás mohly vést k nelaskavému jednání. Bude třeba vzdát se pýchy, pocitů vlastní důležitosti a setrvávání výhradně na svých způsobech řešení, dále pocitů nadřazenosti a potřeby ovládat druhé. Také bude třeba vzdát se emocí, jež vás vedou k pocitům méněcennosti a pochybností o své hodnotě. Budete si chtít nacvičit pozitivní smýšlení o lidech, i když máte pocit, že vás zranili. Svými slovy, aktivitami a myšlenkami budete chtít vytvářet harmonické prostředí.