Neraďte, keď vás o to nežiadajú

by  on 1. OKTÓBER 2013

Pomáhajte a raďte len vtedy, keď o to dotyčný vyslovene požiada (ach, starostlivé mamy prevádzkujúce opičiu lásku, čítajte túto kapitolu s otvoreným srdcom). Ľudia s radami aj tak väčšinou nič nespravia! Vypočujú si ich, kde-tu si niečo prečítajú a začnú zdravo žiť, ale za nejaký čas sú tam, kde aj boli. Väčšinou aj tak ani nepotrebujú poradiť, iba sa vyrozprávať. 

Rodiče, děti a vztahy

Zlatá dušička

28.8.2013

Situace je taková, že svět se mění. Člověk již nežije tak, jak dříve. Mění se zastaralé vzorce chování. Nastupuje doba, kdy je důležitá svoboda, ne manipulace a ovládání. Staré způsoby žití vztahů již nefungují. Trvání vztahu za každou cenu, pokud člověk cítí, že tento vztah mu již nic nepřináší, je zbytečná oběť. Je to bolestné a nenaplňující. Lásku je potřeba sdílet, cítit ve svém srdci. Omezení všeho druhu přinášejí vztahu smrt. To, že uvnitř vztahu žijí děti, které na toto doplácí, je z jedné strany bolestné. Z pohledu druhého však jsou to samostatné bytosti, které si z nějakého důvodu vybraly tuto zkušenost.

Zbavme sa vlastných rodičov v sebe

autor  dátum 30. NOVEMBER 2012

Deti sa učia najmä od svojich rodičov. Preberajú od nich drvivú časť modelov správania – ich hnev, prejavy radosti, gestá, reakcie či hašterivosť. Skúste niekedy sledovať samých seba. Ak ste žena, pozerajte sa, možno sa správate presne ako vaša matka. Nemáte za muža presne podobný typ, ako bol váš otec? Neraz ste mame vyčítali, ako môže s takým človekom žiť, a teraz vo vašej obývačke sedí veľmi podobný muž. Je to váš manžel, ktorý po sebe necháva špinavé umývadlo, pri zaspávaní funí presne ako váš otec a keď chcete kúpiť niečo drahšie do domácnosti, skrčí čelo a zahundre „načo nám to bude”. A vy mu vyčítate tými istými slovami, ktorými vaša mama dohovárala vášmu otcovi.

 

Princip Lásky… partnerské vztahy a Jednota

„Kdy se naučím dost o lidských vztazích? Je možné být šťastný ve vztahu k druhým? Musejí nás druzí neustále napadat?“

„O lidských vztazích se nemusíš nic učit. Musíš jen ukázat, co už víš.

Ve vztazích s druhými budete šťastní, když jich užijete za účelem, pro který byly stvořeny, nikoli pro své vlastní účely.

Lidské vztahy se neustále mění; neustále od vás vyžadují, abyste vytvářeli a vyjadřovali vyšší aspekty svého já. Nikde je nemůžete vyjádřit bezprostředněji a čistěji než ve vztazích k druhým. Mimo lidské vztahy to nemůžete udělat vůbec.