Otec a jeho význam v živote syna a muža

Tematike otca a otcovstva sa v našej spoločnosti venuje iba okrajovo. Otec je pre mnoho mužov niečím, čo sa dá väčšinou ťažšie dosiahnuť, je zdrojom rôznych omylov, nedorozumení. Akoby sme nevedeli kam otca zaradiť… Veľa mladých chlapcov, mužov nemá s ich otcom vyrovnaný vzťah. Nechápu ho, nevedia ako sa k nemu postaviť. Tento článok Vám môže pomôcť túto tematiku objasniť. Ukážeme si ako s týmto pracovať a ako obnoviť stratené- zapojiť odpojené. Píšem ho z postoja syna k otcovi. Ak ste muž, ktorý už má deti, môžete tento postup použiť k Vášmu otcovi- či žije, alebo nie.

DIAGNOSTIKA KARMY 12

Radi by sme Vám predstavili práve vydanú knihu  S.N.Lazareva:

DIAGNOSTIKA KARMY 12
ŽIVOT JE JAKO MÁVNUTÍ KŘÍDEL MOTÝLÍCH

UMĚNÍ LÁSKY

Jedu v autě a nepřestávám přemýšlet. Jak se dítě učí od svých rodičů? Miluje je, napodobuje, ztotožňuje se s nimi. Abychom od někoho převzali informaci, musíme s ním být vnitřně jednotní. Proces spotřeby je přirozený a nezbytný, ale nesmí překračovat povolený rámec. Rozvoj znamená, že spotřeba se přeměňuje v navrácení.