Záhady reinkarnácie – medzi životami

Známy psychiater, ktorý posledných desať rokov pracoval s ľuďmi a uvádzal ich pomocou hypnózy do minulých životov tvrdí, že väčšina subjektov je schopná rozprávať o dobe medzi životami rovnako, ako o minulých životoch a navzdory rôznym názorom, všetci opisujú duchovný svet približne  rovnako. V množstve prípadov neskrývajú radosť, že sú mŕtvi. Na otázku „ako sa cítite ako mŕtvy?“ odpovedajú „Vy ste mŕtvi, nie ja.“

Rada starších (časť 3.)

Znaky a symbolymystic_torrent

Od úsvitu ľudskej histórie sa naša rasa pokúšala hľadať vo všetkom okolo nás skryté duchovné významy. Po tisíce rokov používali prírodné národy celého sveta kamenné obrazy a piktogramy  k vyjadreniu myšlienok, súvisiacich s mágiou, úrodou, potravou, odvahou a smrťou.

Od týchto dôb sme po dlhé storočia videli v nadprirodzených znameniach odhalené tajomstvá prírody a ľudskej podstaty. Používame rozmanité znaky a symboly ako vtelenie moci a nástrojov porozumenia a sebazdokonalovania. Úzke spetie prastarých národov s mystickou symbolikou bolo často vysvetlované túžbou po prevádnutí nášho vyššieho Ja nad primitívnu stránku ľudskej povahy. Rituály a symboly tajných mystických spolkov, ako napríklad gnostikov alebo kabalistov, môžu byť tiež prejavom duševnej pamäti Zeme a naopak ľudskej pamäti v duchovnom svete.

Rada starších (časť 2.)

Zatiaľ čo náš osobný sprievodca sa násoutreach pýta, akým úlohám a cieľom dávme prednosť, a preberá s nami predchádzajúci život krok za krokom, naši Starší kladú trochu obecnejšie otázky. Nepýtajú sa nás iba na práve prežitý život, ale ich otázky pokrývajú celý súhrn našich skúseností a úsilia postupovať k vlastnej sebarealizácii. Členovia rady tiež zisťujú, či náš rast odpovedá našim možnostiam a potencionálu. Čas od času je medzi klientmi a Radnými osobná spriaznenosť. Zdá sa, že niektorí Radní sa stotožňujú s povahovými rysmi, slabými či silnými stránkami, záujmami a cieľmi skúsenej duše.