Energia mien

Každé meno, každé slovo má určitú svoju energiu. Podľa čoho je určovaná? Podla hlások, ktoré sa nachádzajú v slove a podľa znenia, pretože vyžarujú určitý druh energie.

Energetický jazyk funguje na inom princípe ako naše jazyky. My máme pomenovania pre veci, ktoré majú podobné, alebo rovnaké „povahové vlastnosti“. Rovnaká farba, rovnaký materiál, rovnaký tvar, rovnakú funkciu… proste vidíme, že sa jedná druhovo o tú istú vec a preto má jedno spoločné pomenovanie.

Vyžarovanie predmetov

Aké je vyžarovanie predmetov? Ako na nás vplývajú?

Veľa ľudí (ja obzvlášť 😛 ), sa veľmi rado zdobí rôznymi náramkami, prsteňmi, náhrdelníkmi, ktoré sú vyrobené z rôznych materiálov. Či už prírodné, ako kamienky, drevené gorálky, prípadne z kostí a rôznych iných prírodnín, alebo umelo spracované materiály, či už farbené syntetickými farbami, alebo vyrobené z umelej hmoty.

Prsteň Atlanťanov

Každému, kto si prečítal príbeh objavenia casted-as-one-wedding-ringsTutanchamonovej hrobky vryla sa do pamäti séria záhadných úmrtí, spájaných s týmto objavom. Splnila sa kliatba, že supia samica Nechbet, ako vták, napadne každého, kto vstúpi do tohoto hrobu a smrťou potrestá ho za to veľký Boh. Kliatba účinkovala rýchlo a kruto. Smrť skosila všetkých, ktorí sa nejakou formou zúčastnili na objavení a vykopávkach, alebo sa im priblížili.