Desať zlatých pravidiel výchovy Antona Makarenko

Anton Semenovič Makarenko (1888 – 1939) je jedným z najväčších pedagógov nielen Sovietskeho zväzu, ale aj na celom svete. Organizácia UNESCO ho zaradila aj s Máriou Montessori medzi pedagógov, ktorí položili základy súčasného vzdelávania. Na svoju dobu bol Anton Makarenko inovátor a odhalil také veci, ktoré sú dnes už samozrejmosťou. Napríklad často hovoril, že pedagógovia po celom svete ignorujú lásku a považujú ju za zbytočnú vo vzdelávaní. Makarenko bol presvedčený, že vychovať šťastného človeka bez lásky nie je možné.

 

Světlo a tma

Lidé Země. Máte na výběr. Je zde mnoho možností, jak žít. Každý svým rozhodováním tvoří takovou realitu, po které touží. Lépe řečeno spíše přechází do takové reality, kterou si přitahuje svým smýšlením. Neboť zde existuje vše, je nutno jen si zvolit. Podobné přitahuje podobné a výše vibrací je rozhodující pro proudění energie, pro tvoření si toho, co člověk chce. Ať již ve smyslu pozitivním a nebo negativním.