Když se situace zhoršuje, nejspíš se začíná lepšit

Je důležité naučit se žít bez úsudků, protože úsudek omezuje naše prožívání pravdy. Když probíhá uzdravování, čatokrát se zdá, že je situace bolestnější a chaotičtější. Avšak to znamená, že se doopravdy uzdravujeme – je to zrození. Narození nemluvněte také nejspíš provází křik a bolest a může u toho být i veliký chaos, ale na svět přišel nový život.

Uzdravte hnev

Když začne prchlivost ohrožovat posvátnost vašich vztahů, uvědomte si, že uprostřed vás stále zůstává láska. Hněv může být použit jako prostředek ke zvětšení strachu nebo lásky – záleží na vašem rozhodnutí. Pokud se na někoho zlobíte, stavíte tak vlastně kolem sebe stěny, abyste se chránili před city. Ale pokud zvolíte lásku, ta odstraňuje všechny bariéry a dovoluje vám, abyste se chovali k druhému poctivě a upřímně.