Ako tvoriť mandaly k istému účelu

Síce som písala, že odo mňa žiadne mandaly najbližší mandalamesiac nevytlčiete, nakoniec predsa vám to vynahradím článočkom k tvorbe mandál k istým účelom.

Nedávno sa ma niekto pýtal, čím sa riadiť pri tvorbe mandál. Či sú na to nejaké pravidlá, alebo je to čisto intuitívne. Keďže touto otázkou som sa nezapodievala a mandaly beriem ako samozrejmosť, tak mi došlo, že budem musieť konkretizovať a zájsť trochu hlbšie. Preto uvediem príklad a presný postup ako som pri tvorbe postupovala.