Ako tvoriť mandaly k istému účelu

Síce som písala, že odo mňa žiadne mandaly najbližší mandalamesiac nevytlčiete, nakoniec predsa vám to vynahradím článočkom k tvorbe mandál k istým účelom.

Nedávno sa ma niekto pýtal, čím sa riadiť pri tvorbe mandál. Či sú na to nejaké pravidlá, alebo je to čisto intuitívne. Keďže touto otázkou som sa nezapodievala a mandaly beriem ako samozrejmosť, tak mi došlo, že budem musieť konkretizovať a zájsť trochu hlbšie. Preto uvediem príklad a presný postup ako som pri tvorbe postupovala.

Čím platíme za splnené priania

Čo sa stane, keď si človek praje pre seba magicnejakú pozemskú vec (peniaze, lásku,úspech…)? Prianie samo o sebe je procesom veľakrát predstavovaného obrazu toho, čo chceme, sprevádzaného silnými emóciami. Čím silnejšie je prianie, tým vyššia je úroveň emočných prežitkov a tým viac energie sa uvoľní do jemnohmotného sveta. Takéto silné emočné vyžarovanie je zachytávané duchmi, ktorí užívajú energiu odpovedajúcu pre svoju vlastnú existenciu a časť používajú na vytváranie našich nutných záležitostí.  – s prianím, aby došlo k ich realizácii.