MĚJTE ČAS SAMI NA SEBE

Zlatá Dušička 12.11.2014

Lidé Země, jste spjati s přírodou i s Vesmírem. Cítíte se léčeni, pokud si toto spojení uvědomujete. Často pochybujete sami o sobě, pochybujete o tom, že toto spojení může být aktivní. Obracíte se pro odpovědi do všech možných stran místo toho, abyste se snažili ztišit a naslouchat. To, co můžete získat, se pro vás může stát pokladem.

DUŠIČKY SÚ O ŽIVOTE, NIE O SMRTI

sviece3Už v praslovančine boli slová duch a duša podobne, ako dnes a pochádzajú z toho istého koreňoslovného (etymologického) základu. Duša súvisí so slovom duch a dýchať, ale zaujímavé je i podobne znejúce slová pre svetlo, pálenie a svietenie (dagati – páliť, svietiť). V každom prípade tak , ako už najemenej dvetisíc rokov máme slová duch a duša a na ich podstate sa nič nezmenilo, tak aj na sviatku duší a duchovna predkov – Na dušičky – sa v podstate takmer nič nezmenilo.