Na dnes …

„Nemusíš mi dokazovať, koľko toho vieš, kam si až prišiel, svoju pozíciu v nejakej iluzórnej hierarchii.  Nepotrebujem vidieť tvoje certifikáty, tvoj bankový účet, tvoje výsledky testov, tvoj životopis. Si hodný lásky len tým, že existuješ. Aj v tichu si úplný.“

~ Jeff Foster

Svetonázor slovanských Volchvov

Existujú Volchvovia , ktorí zachovali prastarú neprerušenú tradíciu slovanskej kultúry a praktiky práce s božskou energiou Živou, ktorá má viac ako 7000 rokov. Sú to Volchvovia „vnútorného kruhu“, nekomunikujú s verejnosťou. Ich učeník Vladimír Kurovský – Volchv „ vonkajšieho kruhu“ povedal aký svetonázor má mať človek, ktorý sa chcel by stať učeníkom týchto Majstrov.

Zpomal

autor:    Shumavan

Zpomal.

Zkus na chvíli zpomalit své tempo a spojit se s tím, co je v tobě ženské, co tě vyživí a nechá tě odpočinout. Dnes je den, kdy na chvíli zastav svou snahu a silnou vůli a nech se vést do vnitřního světa, kde můžeš na chvíli úplně vypnout. Jen si představ, jak ti žena v tobě dává prostor k odpočinku.