Na dnes…

Zmeniť môžeme iba sami seba. Nemôžeme druhých nútiť, aby sa voči nám chovali podľa našich predstáv. Môžeme sa však voči ním chovať tak, ako by sme si želali, aby sa chovali oni k nám. Ľudské vzťahy podliehajú princípu podobné priťahuje podobné. Musíme v sebe rozvíjať to, čo by sme chceli obdržat od druhých. Inými slovami,…

ROK 2018 – ROK ZEMITÉHO PSA

Vlády nad letošním rokem se 16. 2. 2018 ujme Zemitý Pes. Jeho vláda potrvá do 23. 1. 2019, kdy ho na pomyslném trůnu ročních vládců vystřídá Zemitý Vepř. Při práci s energiemi jednotlivých roků je důležité respektovat a využívat pravidlo návaznosti. Garanti, kteří vládnou jednotlivým rokům, na sebe vždy navazují, využívají předchozí energii a dále ji rozšiřují a zvětšují.