Svalování viny na druhé

zdroj: Svět zázraků

„Když budete ukazovat prstem a svalovat odpovědnost za to, jak se cítíte, a za to, jaký je váš život, na ostatní, moc vám to nepomůže. Nikam to nevede, když svou moc odevzdáváte vnějšímu světu a přenášíte na něj odpovědnost za to, jak dobrý život žijete. Nikam nevede, když vkládáte svůj život do rukou jiných lidí a čekáte, že ho budou žít za vás.

Na dnes …

„Nemusíš mi dokazovať, koľko toho vieš, kam si až prišiel, svoju pozíciu v nejakej iluzórnej hierarchii.  Nepotrebujem vidieť tvoje certifikáty, tvoj bankový účet, tvoje výsledky testov, tvoj životopis. Si hodný lásky len tým, že existuješ. Aj v tichu si úplný.“

~ Jeff Foster

Svetonázor slovanských Volchvov

Existujú Volchvovia , ktorí zachovali prastarú neprerušenú tradíciu slovanskej kultúry a praktiky práce s božskou energiou Živou, ktorá má viac ako 7000 rokov. Sú to Volchvovia „vnútorného kruhu“, nekomunikujú s verejnosťou. Ich učeník Vladimír Kurovský – Volchv „ vonkajšieho kruhu“ povedal aký svetonázor má mať človek, ktorý sa chcel by stať učeníkom týchto Majstrov.