Milovat počátek všeho

Učení lidé teoreticky učí, že rozumný a dobrý život je jenom takový, který je zasvěcen službě veškerému lidstvu – a v tom vidí smysl křesťanského učení, s tím je slučují a pro toto své učení hledají opory v evangeliu – mají za to, že jejich a křesťanské učení je jedno a totéž.

Toto mínění je zcela chybné.